The circle of stories

Scottish storyteller Claire Hewitt returned to Turku to spread her warmth and plant new storytelling seeds in an oversubscribed workshop that Team Novia had organized in cooperation with Sydkustens landskapsförbund.

Over 30 students from all degree programs and external participants had come from Åboland but also as far afield as Helsinki and Vaasa; giving up their weekend to immerse themselves in story. An enchanted two days were spent immersed in traditional tales of giants, dragons and feisty, brave young girls. Rhythms and song embraced a new storytelling tribe and created a strong feeling of group togetherness.

Team Novia coaches got new ideas in how to use storytelling as a coaching tool. The teams we work with travel a three to four year journey, a journey that can be visualized as a story. Perhaps our challenge is to integrate theoretical learning into an oral story that can be both symbolic and fun but retaining depth. The days felt like rings on a pond after a falling pebble.

Some rings are petering out after bringing old stories to life and others have only just to ripple; bringing new meetings, fresh tales and exciting chances of new beginnings. – JamesImage

Annonser

Successful partner meeting in windy Horsens, Denmark

The four project partners in the LINC-project had their second partner meeting in Horsens, Denmark on the 22-23.1.2014. The project’s external evaluator, Michal Frainsic from Charles University in Czech Republic, also participated in the partner meeting in order to discuss his role and involvement in the project.

Partners_in_Horsens
Picture text: From the left Alessandro, James, Katarina, Janina, Mette and Eva. In the front Francesca and Liz. Missing in the picture, evaluator Michal.

On the agenda was, among other things, informing each other of the national approaches to outdoor education in the four different countries (Sweden, Denmark, Finland and Italy). An important goal achieved during the meeting was a mutual understanding and definition of outdoor learning in the project.

James_Flower_LINC_M

Picture text: James Simpson from Novias UAS (Finland) drawing the results of the first interviews with communicators in Finland

The partners also agreed upon writing project news on the homepage each month in order to disseminate and inform different target groups about the activity and progress in the project.

Naturally some of the time during the two intensive days was spent outdoors, despite the cold and strong winds, testing different learning methods and tools to be used in the upcoming national test-runs.

Outdoor_activities_M

Picture text: Janina, Michal and Francesca having drama exercises outdoors

Outdoor_plans_in_Horsens_M

Picture text: Some of the outdoor visions in Horsens, Denmark

The partners also discussed the recruitment of communicators (e.g. people who work with immigrants) and planned the national test-runs, which will be held during the spring 2014. During the national test runs, a group of communicators in each country will get introduced to outdoor learning and get to try out new working tools in their work with immigrants.

After the partner meeting, the partners returned home with a lot of inspiration and eagerness to start planning their own national test-runs!

Janina Sjöstrand, R&D-assistant at Novia University of Applied Sciences

Julen är på kommande och terminen närmar sig sitt slut.

 

Enligt vad vi kommit överens om inom TemaNovia skall studerande avsluta terminen med en smedja. Smedjan är ett redskap via vilken studeranden på olika sätt bearbetar den kunskap de införskaffat sig under den gångna terminen.

Olika smedjor har under åren förekommit och det har prövats på olika sätt att förverkliga dem. Jag ville denna gång prova på ett koncept där en teammedlem fick bygga upp smedjan utgående från höstens teman. Min roll var att handleda henne i arbetet utgående från hennes egna mål samt de teman som hon ville förkovra sig i. Vi har därför träffats veckovis för att fundera på upplägget och förhandsarbetet som teamet skulle jobba med inför smedjan.

Uppdraget som teammedlemmen denna gång fick var att jobba med sitt examensarbete som är ett uppdrag från en utomstående uppdragsgivare. Teamet användes således som resurs för att ta fram nya arbetsmetoder för att kunna förverkliga uppdraget. I utvärderingen av smedjan framkom att det vad bra att teamet kunde stöda en medstuderande i examensarbetsprocessen .  Teamets betydelse för individens utveckling är viktig och genom att ha olika roller i teamet får medlemmarna lära sig mycket. Att leda, inspirera och motivera sina teammedlemmar är inte alltid så lätt men är en kompetens som behövs på arbetsfältet.

Det har faktiskt just i dagarna utkommit en ny bok: ”Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja ” av Heikki Toivanen. Jag laddade ner den från nätet och läser den som bäst. Jag inser igen en gång hur viktigt det är att dessa framtidens påverkare kan leda sig själv men också leda sina ”kamrater” dvs sina arbetskamrater.

Framtiden är här.

God  Jul och en bra start på det nya Året 2014.

Mona

Tankar som examensarbetshandledare

Under den här veckan, liksom förra veckan har det inom utbildningsprogrammet varit aktuellt med examensarbetspresentationer. Jag har själv fungerat som handledare för två av de studerande som lämnat in sina lärdomsprov och hållit sina slutpresentationer. Det är ur coach- och handledarperspektiv belönande att se den utvecklingsprocess som skett hos de studerande under examensarbetsprocessen, liksom under studietiden överlag. De studerande har hittat sina individuella intresseområden och fokuserat på teman som engagerar just dem och där de ser att de kan utveckla fältet. Bland de studerande syns också den mognadsprocess som skett under processens gång.

I den ena studerandes arbete ser jag det mogna förhållningssätet i och med att hon efter att från början ha tänkt på ett sätt gällande olika metodval, sedan var öppen för förändringar då hon utgående från situationen och målgruppen såg att andra lösningar passar bättre och utgående från ett etiskt förhållningssättdiskuterar detta. Hos den andra studerande ser jag hur intresset för ämnesvalet ökat under processens gång, något som hon själv också konstaterade i samband med slutpresentationen, att se att de jobb hon gjort gör skillnad och att både fältet och de medstuderande intresserar sig för det.

Det är också ett visst vemod jag känner i det här skedet, målet är förstås är att de studerande utexamineras, kommer ut i arbetslivet och gör skillnad där, ändå innebär det här skedet också att en process avslutas och att jag inte är involverad i den fortsatta utvecklingen. Samtidigt är det just det här som får mig att känna stor tillfredsställelse i mitt arbete, att få vara med och förändra samhället genom arbetet med de studerande. Med många av de studerande fortsätter också kontakten i andra sammanhang, de blir våra alumner och hör ofta av sig i sin nya roll som uppdragsgivare i branschen för att involvera våra nuvarande studerande i utvecklingsprojekt, på det här sättet fortsätter processen men i förändrade former.

Micaela

Plus est en vous

Plus est en vous

“There is more in you than you think” This was the motto that inspired Kurt Hahn; one of the driving visionaries of the outward bounds type of experiential learning and a great influence for the Finnish adventure education tradition.

As a coach of a first year team I am confronted with a group of strong individual that have begun a three and a half year journey together towards the future. Common goals and individual dreams will drive the team onwards. SP13 have no team name as yet but have strong core values of inclusion, tolerance and democracy. An interesting question came up in today’s training; Are these values really evident and grounded in the daily actions and working schedule of the team?  Do we really work according to our values?

I think my main tasks for the autumn are three.

  • To open the possibilities that are available in our courses and to guide their implementation.
  • To arouse an eagerness to study and to read, even for those who have not enjoyed their previous studies
  • To encourage an awakening of the hidden talents found in the group both individual and common.

As Hahn puts it ”I regard it as the foremost task of education to insure the survival of these qualities: an enterprising curiosity, an undefeatable spirit, tenacity in pursuit, readiness for sensible self-denial, and above all, compassion.”

James

ipod_10_13_ 037

Skön känsla att nå uppställda mål

Att ställa upp mål och jobba mot dem är viktigt. Det poängterar vi teamcoacher ofta i våra team. Temammedlemmarna skriver t.ex inlärningsplan där just målen har en väsentlig funktion, alla projekt innehåller mål etc.  Själv har jag nyligen uppnått ett för mig stort mål. Jag har avslutat Tiimimestarit-utbildningen inom utsatt tid, och det känns bra.  Denna känsla ger en kick framåt, och vi behöver alla få uppleva sådana kickar ibland.

I mars 2012 inledde jag utbildningen Tiimimestarit. Det var med blandade känslor jag såg fram emot studierna. Å ena sidan var jag mycket nyfiken på och intresserad av vad utbildningen skulle innebära – jag hade hört en hel del av kolleger som tidigare deltagit – å andra sidan funderade jag på hur jag skulle hinna få in utbildningen i ett redan ganska späckat tidsschema. Förhoppningarna var i alla fall stora att få svar på obesvarade frågor om teamcoaching som snurrade runt i mitt huvud.

Hur gick det då? Vad har jag lärt mig? En hel del, verkligen.  Efter sex närstudietillfällen och 30 böcker under 1,5 års tid har jag bl.a.  lärt mig att jag kan befinna mig i min obekvämlighetszon och ändå fungera (mer eller mindre) effektivt.  Jag har lärt mig att bättre klara av  oklara och otydliga, ibland  kaotiska situationer. Jag har blivit bättre på att jobba tillsammans med människor jag inte känner. Utbildningen var på finska så för mig fungerade den också som effektivt språkbad. Det att deltagarna i Tiimimestarit  kom från olika branscher var berikande, och diskussionerna i smågrupper var mycket lärorika. Sist, men inte minst, har jag lärt mig att läsa böcker. Eller närmare bestämt, jag har insett betydelsen av att avsätta tid för att läsa. Det finns enormt mycket intressant litteratur som bara väntar på att bli läst… Därför har jag också gett mig själv ett löfte att fortsätta läsandet även efter utbildningen. Det är ett mål jag har.

Jag är på inget sätt fullärd teamcoach ännu. Det finns mycket att jobba med, och nya aspekter kommer fram hela tiden. Jag har i alla fall en god grund att stå på. Det passar bra att avsluta med ett citat av Winston Churchill:

”This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”

Hösthälsningar

Agneta

”Tränare är ett konstigt släkte”!

Rubriken är inte mitt påfund, utan det är taget från ÅIFK:s  hemsida i augusti under Tränarens spalt (Jan Svanberg).

Trots att jag aldrig själv spelat fotboll – eller kanske just därför? – kan jag inte låta bli att dra paralleller till fotbollsspelande och citerar en fotbollstränare:

”Vad får oss tränare att älska stressiga eftermiddagar med bråttom skrivet i ansiktet ….Vad är det i träningsrutinerna som får oss att ladda batterierna om och om igen och känna oss styrkta efter varje träningspass? För att ånyo sätta igång med att planera en ny träning”?

Framför allt är det den glädje och förväntan man ser i spelarnas ansikten och kroppsspråk som driver mig framåt. Känslan av eufori när jag märker att ngn lärt sig ngt nytt. Feedbacken från spelaren omedelbar. Inte så att tränaren får höra att ”nu kan jag det här” utan så att han/hon oftast med sitt kroppsspråk visar att ”nu hände något, nu förstod jag, JAG KAN!

Varje träningspass med riktiga nybörjare ger riktigt stora framsteg ifall vi tittar på individen.

Även storförluster och dåliga slutresultat kan vändas till något positivt. Vikten av att lära sig förlora kan inte överskattas.

Tränarna, ledningen – och spelarna! – får tillsammans jobba fram positiva händelser i tider av motgång. Kan vi tillsammans jobba på att förbättra olika detaljer?” – Här kommer jag  osökt att tänka på Utmaningsveckan, som gick av stapeln här i Team Novia i förra veckan.

”Behöver vi en rejäl diskussion om hur vi tillsammans löser vissa problem, både på och utanför planen? Sådana diskussioner lär inte bara för fotbollen (eller situationen), utan även för livet! Jag vågar påstå att det tränaren och spelarna lär sig tillsammans är oerhört viktigt när vi tänker på samspelet individ/samhället.

Därför kan även en tränare som tränar ett lag som förlorar alla matcher med stolthet gå hem från varje träningspass för att förbereda ett nytt”. Citat slut.

Kloka ord som även kan tillämpas på vår team coaching här i Team Novia.

Att lyssna är en nyckelfaktor och tålamod, s.k. coaching , eller det att man inte gör saker färdigt, utan hjälper människor att förverkliga.

Nu är det dags för ÅIFK:s ÅKTÅBERFEST, som går av stapeln på Kåren idag 11 oktober kl. 19. – Dags att dra på sig bayriska folkdräkten…

Grüss Gott!